Partners

Vi jobbar med många samarbetspartners bl.a. i Finland, Sverige, Tyskland, USA och Kina. Vi kan beställa åt dig nästan vad för helst apparat eller del med konkurrenskraftiga priser.

ZAS Data
GSM: 040 548 5154 
e-post:
info@Zas.fi